Instituut

Tagasi

03. JAANUAR 2012

Viroloogia osakond

Viroloogia osakond on ainus teaduslik meditsiinilise viroloogiaga peaaegu 60 aasta vältel tegelev struktuurüksus Eestis.

Peamised uurimissuunad

Osakonna peamised uurimissuunad on zoonootilised patogeenid ja hepatotroopsed viirused. Uuritakse puukidega levivate zoonooside tekitajate (puukentsefaliidiviirus, Anaplasma, Borrelia, Babesia), hantaviiruste ja hepatiidiviiruste (A-, B-, C- ja E) olemasolu ning levikut Eestis. Samuti uuritakse ringlevate emergeeruvate zoonooside ja viirushepatiitide tekitajate geneetilisi ja fülogeneetilisi omadusi ning tähtsust inimeste haigestumisele Eestis.

Uurimistöös kasutavad meetodid

  • PCR RT-PCR
  • PCR reaalajas
  • reversiivne lineblot (RLB)
  • Western blot
  • sekveneerimine
  • fülogeneetiline analüüs
  • seroloogilised meetodid (ELISA, IF, immunoblot).

Saadud tulemused annavad olulist teavet emergeeruvate zoonooside epidemioloogia ja viirushepatiidi molekulaarepidemioloogia kohta Eesti rahvastikus ning aitavad tõsta tervishoiutöötajate teadlikkust nende infektsioonide ravimisel.

Osakond teeb koostööd Terviseameti, Keskkonnaameti, Tallinna ja Ida-Virumaa haiglatega ning osaleb koos Rootsi, Venemaa ja Läti kolleegidega mitmes rahvusvahelises projektis.