Instituut

Tagasi

24. AUGUST 2017

Tervisestatistika osakond

Tervisestatistika osakond

Tervisestatistika osakonna põhiülesanne on regulaarne tervisestatistika kogumine, analüüsimine, tulemuste avaldamine ja metoodika arendamine.

Andmekogumist tervishoiuteenuste osutajatelt reguleerib tervishoiuteenuste korraldamise seadus ja selle alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus. Ülejäänud osas reguleerib statistika tootmist erinevad koostöölepingud.

Tervisestatistika osakonna töö statistika kogumisel, analüüsimisel ja avaldamisel on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele.

Avaldame andmeid järgmiste valdkondade kohta:

  • Haigestumus
  • Tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused (haiglaravi, päevaravi, ambulatoorne arstiabi, diagnostika, kirurgilised jm protseduurid)
  • Tervishoiu ressursid (ravivoodid, seadmed, tervishoiuteenuse osutajad ja nende töötajad ning kulud ja tulud, töötajate palgad, vereteenistus, tervishoiukulud)
  • Tervisekaotus

Tervisestatistikat avaldame tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Lisaks edastab osakond statistikat rahvusvahelistesse andmebaasidesse (Eurostat, WHO Health-For-All Database, OECD andmebaas).

Tervisestatistika kogumise ja analüüsimise metoodikate arendamisel teeme koostööd kodumaiste (Sotsiaalministeerium jt ministeeriumid, Haigekassa, Statistikaamet, tervisevaldkonna erialaliidud) ja rahvusvaheliste partneritega (Euroopa Komisjon, OECD).

Tulemuste tutvustamiseks avalikkusele ja andmeesitajatele tagasiside andmiseks korraldab osakond igal aastal tervisestatistika teabepäevi ja tervishoiuteenuse osutajatele mõeldud koolitusi.

Osakonna ajalugu

• 1991–1998: Eesti Meditsiinistatistika Büroo
• 1998–2003: Sotsiaalministeeriumi statistika ja analüüsi osakonna meditsiinistatistika büroo
• 2003–2007: Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna tervisestatistika üksus
• alates 2008: Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond