Instituut

Tagasi

03. JAANUAR 2012

Tervise edendamise osakond

Tervise edendamise osakonna kaks peamist eesmärki on:

  • laste ja noorte hea tervis ja elukvaliteet
  • tegevuskohapõhise tervise edendamise kaudu inimeste parem tervis ja elukvaliteet.

Võttes aluseks, et inimese tervist mõjutavad väga erinevad tegurid, siis tervise edendamisel tegeleme nii tervist toetavate teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamise kui ka tervist ja tervislikke valikuid soodustava elukeskkonna loomisega.

Meie tegevused on suunatud nii inimestele kui ka nende elu-, töö- ja õpikeskkonna parendamisele lasteaedades, koolides, töökohtadel, maakondades ja kohalikes omavalitsustes. Edukuse tagamisel on võtmetähtsus kaasamisel: lisaks tervise valdkonna inimestele kaasame oma tegevustesse ka erinevate eluvaldkondade spetsialistide ja otsusetegijaid ning siht- ja sidusgruppide liikmeid.

Osakonna tegevused:

  • töötame välja ja rakendame tervise edendamise strateegiaid, tegevusplaane ja projekte
  • arendame tegevuskohapõhiseid tervise edendamise põhimõtteid
  • töötame välja tervise edendamise alal juhend- ja infomaterjale ning koolitusi
  • kogume ja jagame kogemusi ning häid praktikaid
  • koordineerime ja arendame tervist edendavate lasteaedade, koolide ja töökohtade võrgustike tööd
  • arendame ja võimestame lasteaedade ja koolide koordinaatorite võrgustikku
  • viime regulaarselt läbi tegevusi toetavaid uuringuid ja analüüse
  • osaleme tervise ja heaolu valdkonnas seadusloome kujundamisel.

Tegevustes lähtume „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” ja teistest riiklikest ning rahvusvahelistest tervise edendamise strateegiatest ja arengudokumentidest.

Koostööpartnerid

Meie olulisteks koostööpartneriteks on maavalitsustes, kohalikes omavalitsustes ja haridusasutustes tervise edendamisega tegelevad inimesed, tervist edendavate võrgustike (tervist edendavad lasteaiad, tervist edendavad koolid, tervist edendavad töökohad, lasteaedade ja koolide koordinaatorid) liikmed ning erinevad avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid.