Instituut

Tagasi

03. JAANUAR 2012

Onkoloogia ja immunoloogia osakond

Onkoloogia ja immunoloogia osakond tegeleb erinevate uuringute kaudu uute kasvaja- ja vähieelsete seisundite markerite tuvastamise ning iseloomustamisega peremeesorganismi immuunvastuse alusel.

Peamised uurimissuunad:

  • Kasvaja-spetsiifilised antigeenid ja antikehad
  • Uute meetodite väljatöötamine vähi immunodiagnostika, haigete monitooringu, haiguse kulu prognoosimise ning riskigruppide iseloomustamise jaoks
  • Antikehade struktuurne ja funktsionaalne mitmekesisus haiguse ja tervise korral
  • Kasvaja immuunraviskeemide optimeerimine. Kaugemaks eesmärgiks on peremehe immuunvastuse mõjutamine metastaaside vältimise eesmärgil ja ravi efekti ning haiguse kliinilise tulemuse parandamine.

Uurimistöös kasutatavad peamised meetodid:

  • Valkude puhastamine ja identifitseerimine: affiinne kromatograafia, elektroforees ja blotting, immunoensüümanalüüs (ELISA, lektiin-ELISA), isoelektrofokuseerimine, õhukesekihi kromatograafia, gaasikromatograafia, LC-ESI-MS
  • Antikehade iseloomustamine erimeetoditega (subpopulatsioonid, afiinsus, glükosüleeritus, tsitotoksilisus jm), ravi toime ja haigete elulemuse analüüs
  • Multiparameetriline statistika

Osakonna kogemusi ja uurimistöid kasutatakse teistes valdkondades, näiteks skriiningprogrammid, infektsioon- ja autoimmuunsed haigused jne.

Koostöös Eesti ülikoolide ja välismaiste teadusasutustega annab osakond oma panuse ka teaduskaadri ettevalmistamisele.