Instituut

Tagasi

30. JAANUAR 2013

Nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakond

Osakonna peamine eesmärk on narkomaania, HIV ja tuberkuloosi ennetamise tegevusplaanide elluviimine ning riiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide algatamine ja elluviimine.

Osakonna peamised tegevussuunad:

 • Narkomaania, HIV ja tuberkuloosi ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhulgas teenuste kvaliteedistandardite väljatöötamine, rakendamine ja nende täitmise jälgimine
 • Spetsialistide pädevuse tõstmine, sealhulgas neile suunatud juhendmaterjalide väljatöötamine
 • Riskirühmadele suunatud teabematerjalide väljatöötamine

Meie prioriteediks on järgmised teenused:

 • Narkomaaniaravi ja rehabilitatsiooni arendamine, sealhulgas opioidsõltuvuse asendusravi korraldamine
 • Uimastiprobleemidega isikutele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste arendamine
 • Kahjude vähendamise teenuste arendamine, sealhulgas süstivatele uimastisõltlastele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenuste arendamine
 • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, süstivad uimastisõltlased)
 • HIV vabatahtliku, tasuta ja konfidentsiaalse testimise ja nõustamise teenuse arendamine
 • HIV-ga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste arendamine
 • HIV-ga elavatele inimestele juhtumikorralduse teenuse arendamine
 • Tuberkuloosi otseselt kontrollitava ravi kättesaadavuse tagamine ning tuberkuloosi ja alkoholismi kombineeritud ravi arendamine

Viime põhi- või kaaspartnerina ellu rahvusvahelisi projekte

 • Käimasolevad:
 • Lõppenud:
  • BORDERNETwork: Highly active prevention: scale up HIV/AIDS/STI prevention, diagnostic and therapy across sectors and borders in CEE and SEE
   Rahastaja: Euroopa Komisjoni Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (Executive Agency for Health and Consumers)
  • Improving MDR-TB treatment adherence by treating alcoholism: development of an innovative collaborative framework
   Rahastaja: Maailma Terviseorganisatsioon

Samuti osalevad osakonna töötajad aktiivselt erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste töögruppide töös.