Instituut

Tagasi

13. VEEBRUAR 2012

Mittenakkushaiguste ennetamise osakond

Mittenakkushaiguste ennetamise osakonna peamine eesmärk on rahvastiku paranenud eluviisid, pikem eluiga ja rohkem tervelt elatud aastaid.

Mitmetele mittenakkushaigustele (sh südame-veresoonkonnahaigused ja vähk) on omased sarnased ennetatavad riskifaktorid:

 • suitsetamine
 • alkoholi liigtarvitamine
 • ebatervislik toitumine ja ülekaal
 • vähene füüsiline aktiivsus.

Panustame inimeste teadlikuse suurendamisse ja hoiakute kujundamisse ning tervislikke valikuid soodustava keskkonna loomisesse.

Osakonna peamised tegevused:

 • loome ja levitame terviseteadmisi, töötades välja juhend- ja infomaterjale ning koolitusi toitumise, liikumise, suitsetamise ja alkoholi liigtarvitamise valdkonnas
 • töötame välja ja rakendame tervise edendamise strateegiaid ja projekte
 • arendame suitsetamisest loobumise nõustamise teenust
 • arendame alkoholismi varajase avastamise ja nõustamise teenust
 • arendame tervist edendavate haiglate võrgustikku
 • koostöös Eeesti Haigekassaga viime läbi rinnavähi ja emakakaelavähi skriininguid
 • viime läbi meie tegevusi toetavaid uuringuid ja analüüse
 • osaleme tervise valdkonnas seadusloome kujundamises.

Oma tegevustes lähtume

 • rahvastiku tervise arengukava, 
 • südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia ja 
 • riikliku vähistrateegia arengudokumentidest ning
 • rahvusvahelistest tervisepoliitikatest.

Meie olulisemad koostööpartnerid on tervishoiu- ja haridusasutuste töötajad, tervise edendamisega tegelevad inimesed ning erinevad avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid.