Instituut

Tagasi

05. MÄRTS 2012

Krooniliste haiguste osakond

Krooniliste haiguste osakonna põhiülesanneteks on terviseuuringute läbiviimine, terviseriskide uurimine ning põhjuslike seoste selgitamine riskitegurite toime ja krooniliste haiguste kujunemise vahel.

Osakonna suuremad uuringud

  • Koordineerime iga nelja aasta järel läbiviidava rahvusvahelise kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (Health Behaviour in School-aged Children ehk HBSC study) läbiviimist Eestis. HBSC tegeleb kooliealiste laste tervisekäitumuslike protsesside ja trendide uurimisega ajas, et saada regulaarselt uut informatsiooni 11-,13- ja 15-aastaste noorukite tervise ja heaolu, terviseriskide, sotsiaalse keskkonna ja tervisekäitumise kohta.
  • Kolmas uuring, milles osakonna töötajad osalevad, on Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise longituuduuring (ELIKTU). Projekti veavad Tartu Ülikooli tervishoiu instituut ja psühholoogia instituut. Uuring sai alguse juba 1998. aastal, mil uuritavad olid 9- või 15-aastased, ning on jätkunud regulaarselt kindlate ajavahemike järel. Uuritakse seoseid haiguste, terviseriskide ja haiguste kujunemist määravate/soodustavate, sealhulgas geneetiliste, bioloogiliste ja keskkonnaga seotud mõjurite vahel lastel, noorukitel ja täiskasvanutel.

Kõigi nende uuringute kaugemaks eesmärgiks on leida paremaid ennetusstrateegiaid tervise kaitseks.