Instituut

Tagasi

20. JUULI 2017

Epidemioloogia ja biostatistika osakond

Epidemioloogia ja biostatistika osakonna ülesanne on edendada epidemioloogilist mõtteviisi ja parandada Eesti rahva tervist teadustöö, konsultatsioonide ja õppetöö kaudu.

Sellest tulenevalt on osakonna peamised uurimisvaldkonnad haiguste ja muude tervisega seotud nähtuste epidemioloogia ning haiguste registreerimine. Uuringutes kasutatakse laialdaselt olemasolevaid andmeressursse. Keskendutakse vähi- ja sotsiaalepidemioloogiale ning metodoloogiale.

Osakonna suuremad uuringud

 • Suremuse sotsiaalsed, käitumuslikud ja bioloogilised riskitegurid
 • Loenduspõhine longituudne suremusuuring Eestis
 • Makromajanduslikud muutused ja nende mõju suremuse ebavõrdsusele: registripõhine suremusuuring Läänemere riikides 2000-2011
 • Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumine
 • Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus
 • Tšernobõli veteranide sotsiaalne ja psühholoogiline profiil
 • Rahvastikupõhised vähihaigestumuse ja -suremuse trendid ja nende prognoos
 • Vähielulemus Eestis, Euroopas ja maailmas 
 • Laste ja noorte täiskasvanute vähi epidemioloogia Eestis: andmekvaliteet, haigestumus ja elulemus
 • IVF-lapsed Eestis – haigestumus ja suremus
 • Tuberkuloos Eestis: haigestumuse ja suremuse trendid ning sotsiaal-demograafilised erinevused
 • Eesti kesk- ja vanemaealise rahvastiku vaimne tervis
 • Päästeteenistujate haigestumus ja suremus: kohortuuring
 • Teadustöö metodoloogiaküsimused

Saadud andmeid ja teavet kasutatakse teadus- ja aimeartiklites, koolitustel, õppetöös (diplomieelne ja kraadiõpe, täiendõpe), haiguste ennetamisel, Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamisel ja tervise arengukavade koostamisel.

Peamised koostööpartnerid...

... kellega uuringuid läbi viiakse ning teavet vahetatakse:

 • Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, hematoloogia-onkoloogiakliinik ja naistekliinik
 • Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikum
 • Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus 
 • Tartu Ülikooli Kliinikum
 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 • Ida-Tallinna Keskhaigla
 • Tallinna Lastehaigla
 • Soome Vähiregister
 • Tampere Ülikool
 • Soome Tervise ja Heaolu Instituut
 • Kiirguskaitse Keskus (Soome)
 • Stockholmi Ülikool
 • Södertörni Kõrgkool (Rootsi)
 • Erasmus Medical Center, Rotterdam (Holland)
 • Imperial College, London (UK)
 • Istituto Nazionale dei Tumori, Milano (Itaalia)
 • Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus (IARC, Prantsusmaa)
 • Londoni Hügieeni ja Troopilise Meditsiini Kool (LSHTM)
 • Riiklik Vähiinstituut (NCI, USA) ja teised