Instituut

Tagasi

07. JUULI 2017

Lepingud 2017

pdf Töövõtulepingute üldtingimused

excel Sotsiaaltöötaja dokumentide vormid

Tuberkuloosi ambulatoorne otseselt kontrollitav ravi (OKR) 

Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus ja nõustamine

 • pdf Lisa 1: Teenusekirjeldus
 • excel Lisa 8: Kuludokumentide loetelu ja finantsaruandluse vorm
 • excel Lisa 9: Tegevusaruande vorm

Nõustamisteenus prostitutsiooni kaasatutele

 • pdf Lisa 2: Teenusekirjeldus
 • pdf Lisa 8: Esmakliendi ankeet (eesti ja vene keeles)
 • excel Lisa 10: Finantsaruandlus ja kuludokumentide loetelu vorm
 • excel Lisa 11: Tegevusaruanne ja registreerimise vorm

Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamise teenus ravikindlustamata noortele vanuses 19-24 aastat

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV-nakkuse diagnostika, ravi ja nõustamise teenused

HIV testimise teenused ning HIV-positiivsetele isikutele suunatud nõustamisteenused

Uimastisõltlastele suunatud nõustamis-, ravi- ja rehabilitatsiooniteenused

 • Lühiajaline statsionaarne võõrutusravi
 • Ambulatoorne opioidsõltuvuse asendusravi
 • Statsionaarne rehabilitatsiooniteenus täiskasvanud uimastisõltlastele
 • Uimastisõltuvusprobleemidega psühhiaatriliste patsientide päevaravi
 • Ravi-, rehabilitatsiooni- ning nõustamisteenused sõltuvusprobleemidega alaealistele ja nende vanematele