Instituut

Tagasi

21. NOVEMBER 2016

HA-REACT

Tervise Arengu Instituut osaleb Euroopa Liidu ühisprogrammis „HIV ja kaasuvate haiguste ennetamine ning kahjude vähendamine“ (Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction, HA-REACT).

Kolm aastat kestev programm käivitati 2015. aasta lõpus. Selles osalevad 23 koostööpartnerit 18 Euroopa Liidu liikmesriigist. Lisaks Eestile on nendeks riikideks: Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Sloveenia ja Hispaania.

Lisaks panustavad programmi õnnestumisse 12 koostööpartnerit, sh Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA). Programmi koordineerib Soome Rahvatervise Instituut.

Programmi eelarve on 3,7 miljonit ning seda kaasrahastatakse 80 protsendi ulatuses Euroopa Liidu tervise programmist (Health Programme of the European Union).

Programmi üldine eesmärk on vähendada aastaks 2020 uusi HIV, tuberkuloosi ja C-hepatiidi juhte Euroopa Liidus.

Tegevuste elluviimisel keskendutakse peamiselt nendele liikmesriikidele, kus on puudujääke kahjude vähendamise, sh testimise ja raviteenuste hõlmatusega riskirühmade seas. Fookusriikideks on näiteks Läti, Leedu ja Ungari ning olulisimaks riskirühmaks inimesed, kes süstivad narkootikume.

HA REACT 02

Lisaks soovitakse programmiga parandada nakkushaiguste testimise ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust vanglates ja tervishoius üldisemalt.

Tervise Arengu Instituut osaleb peamiselt tööpaketis, mis tegeleb fookusriikides integreeritud ravi puudujääkide kaardistamises ning parendusettepanekute väljatöötamises. Lisaks aitab Tervise Arengu Instituut projekti liikmesriike tuberkuloosialase koolituste läbiviimisel.