Instituut

Tagasi

15. VEEBRUAR 2018

100 000 uut geenidoonorit

Vabariigi Valitsus on seadnud Tervise Arengu Instituudile ja Eesti Geenivaramule ülesandeks koguda 2018. aastal 100 000 uue geenidoonori vereproovid, millest eraldatakse DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine.

Projekti eesmärgiks on personaalse meditsiini ja geeniteaduse arendamine Eestis. Geenivaramu laiendamine võimaldab hoida seda andmebaasi ajakohasena ning suurendada tema väärtust nii teaduslikust kui ka kliinilise meditsiini aspektist. Projekti eesmärgid kattuvad ülesannetega, mis tulenevad inimgeeniuuringute seadusest.

Geeniproovide kogumine algab aprillis 2018 ja kestab aasta lõpuni.

Kes võivad saada geenidoonoriks?

Geenidoonoriks võivad saada vabatahtlikkuse alusel Eesti elanikud alates 18. eluaastast, kes ei ole varem liitunud geenivaramuga. Geenidoonoriks saamise ja vereproovi loovutamise eelduseks on eelnev informeeritud nõusoleku vormi allkirjastamine. Selleks luuakse ID-kaardi ja mobiil-ID-põhine digilahendus.

Kus saab anda vereproovi?

Vereproovide kogumine (6 ml veeniverd) toimub suuremates haiglates ja SYNLABi verevõtupunktides üle Eesti. Geenivaramuga liitumine on tasuta.

Hetkel on projekt ettevalmistamisel. Täpsemat teavet saate lähiajal meediast ja kodulehelt geenivaramu.ee rubriigist „Geenidoonorile“.

Kui soovite saada e-kirja teel teadet geeniproovide kogumise alguse kohta, palun täitke vastav veebivorm siin.