Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Guideline Yes Download

Categories: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2018 Other Yes Download

Categories: Toitumine

2018 Poster Yes Download

Categories: Toitumine

2018 Poster Yes Download

Categories: Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2017 Poster No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Uuringud, statistika

2017 Poster No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Sotsiaaltöö, Tervisedendus

2017 Poster Yes Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Sotsiaaltöö, Tervisedendus

2017 Poster Yes Download

Categories: Toitumine

2017 Brochure Yes Download

Categories: Toitumine

2017 Brochure Yes Download

Материал предназначен для практического применения специалистом и клиентом в работе с наркотической зависимостью. Данное руководство является первым модулем реабилитационной программы Больницы Вильянди и может быть использовано как в стационарном, так и амбулаторном лечении зависимости как подготовка к долгосрочной реабилитации.

Categories: Narkomaania

2017 Guideline No Download

Materjal on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele ja klientidele uimastisõltuvuse ravis. Antud juhend on Viljandi Haigla rehabilitatsiooniprogrammi esimene moodul ja seda võib kasutada nii statsionaarses kui ambulatoorses sõltuvuse ravis ettevalmistusena pikaajaliseks rehabilitatsiooniks.

Categories: Narkomaania

2017 Guideline No Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2017 Guideline Yes Download

Categories: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2017 Leaflet No Download

Categories: Toitumine

2017 Leaflet Yes Download

Page 3 of 57