Research reports

Reset

Name Publish year Author

"Health in the Baltic Countries 2015” is the twenty fourth edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic states – Estonia, Latvia and Lithuania

Categories: Tervisestatistika

2017 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania Download

Uuringuga hinnati HIV-testimise vastavust riiklikule juhisele (kas uuritakse neid patsiente, keda peaks) ja HIV-testimise tavasid (keda ja kus HIVi suhtes uuritakse) perioodil 2012–2015.

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

The aim of this study was to evaluate the compliance of HIV testing with the national guidelines (are patients who should be tested tested) and the practices of HIV testing (who and where is tested for HIV) during 2012–2015

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

This analysis, which is a part of the series “Health Expenditure in Estonia”, published by the National Institute for Health Development, gives an overview of health expenditure during 2009–2015

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2017 Mare Ruuge, Marika Inno Download

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Categories: Tervise edendamine

2017 Tervise Arengu Instituut Download

Raport annab ülevaate 2-12-aastaste laste vanemate üle-eestilise uuringu tulemustest. Kaardistatud on vanemate rahulolu ja enesetõhususe ning laste käitumisraskustega seotud näitajaid kolme rahvusvahelise küsimustiku alusel. Vaadatud on ka laste psüühika, käitumise ja arenguga seotud spetsialistide külastamise taset.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Aire Trummal Download

Raport annab ülevaate meestega seksivate meeste vaimsest ja seksuaaltervisest ning jälgib trende HIViga seotud riskikäitumises ja seda mõjutavates tegurites. Tegemist on kuuenda samalaadse uuringuga Eestis alates aastast 2004.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Uuring hindas HIVi, B- ja C-hepatiidi levimust ning nimetatud nakkustega seotud riskikäitumist Kohtla-Järvel ja selle lähiümbruses elavate narkootikume süstivate inimeste hulgas.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Terviseseisund

2017 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

Raport annab ülevaate oktoobrist 2014 kuni märts 2017 toimunud vanemlusprogrammi "Imelised aastad" pilootprojekti tegevustest ja uuringu tulemustest. Programm on suunatud laste käitumisprobleemide ennetamisele ja vähendamisele.

Categories: Laste ja noorte tervis

2017 Aire Trummal Download

Lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 2000–2016. Koostamisel on kasutatud eelkõige Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi andmeid, aga ka Sotsiaalministeeriumi andmeid ning erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2017 Tervise Arengu Instituut, Terviseamet Download

Raport annab ülevaate perearstiabiasutuste poolt tervise infosüsteemi edastatud 2015. aasta ambulatoorsete visiitide andmetest. Eesmärk on analüüsida andmete kvaliteeti ning hinnata nende sobivust ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide ning edaspidi ka telefoni- ja e-konsultatsioonide statistika tegemiseks.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson, Liisi Panov Download

Analüüsi on koondatud peamine info Eesti arstide kohta: arstide migratsioon, vanuseline koosseis, töökoormus ja palgaandmed. Lisaks on esitatud ka muud huvitavat infot, näiteks arstiteaduse õpinguid alustanute ja lõpetanute arvud.

Categories: Tervisestatistika

2017 Natalja Eigo, Hedi Liivlaid Download

Page 1 of 25