Research reports

Reset

Name Publish year Author

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna aastaaruanne, milles tuuakse välja aasta olulisemad tööd, tulemused ja arendustegevused. Aastaaruanne ilmub alates 2011. aastast.

Categories: Tervisestatistika

2018 Natalja Eigo, Ingrid Valdmaa, Elin-Külliki Kruusmaa Download

Ülevaade HIV-nõustamiskabinettide külastajatest ja nende riskikäitumisest.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Liis Lemsalu, Kaire Vals Download

See analüüs on esimene, milles TAI annab laiema ülevaate Eesti elanike vigastustest, nende põhjustest ja vigastuste ravikuludest 2016. aastal. Analüüsi eesmärk on osutada probleemi ulatusele ja tõsidusele ning kirjeldada riskirühmi, kellele peaks ennetustegevuste plaanimisel enam tähelepanu pöörama.

Categories: Tervise edendamine, Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2018 Liisi Panov Download

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Kärt Allvee, Viktoria Serkina Download

Raport annab ülevaate 2015. aastal registreeritud vähijuhtudest ning sagedamatest vähipaikmetest.

Categories: Rahvastiku tervise näitajad, Vähk, Mittenakkushaigused

2017 Tiiu Aareleid, Margit Mägi, Mari-Liis Zimmermann Download

Raport annab ülevaate VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamisest. Hindamise käigus uuriti, kuidas on tegevused esimeste rakendamise aastate jooksul käivitunud, milline on arendatud süsteemide asjakohasus ja programmi jätkusuutlikkus.

Categories: Tervise edendamine

2017 Balti Uuringute Instituut Download

Sarja „Eesti tervishoiukulud” kuuluv analüüs esitab ülevaate aastate 2008–2016 tervishoiukuludest. Tervishoiusüsteemi finantseerimist kirjeldatakse erinevate rahastamisallikate, rahastamismudelite, tervishoiuteenuste ja teenuseosutajate kaudu.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2017 Mare Ruuge, Marika Inno Download

The objective of this analysis is to provide an overview of the statistics of midwives’ outpatient visits (consultations and home visits) between 2009 and 2016.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson Download

Analüüs sisaldab peamiselt tervisestatistika aruannetega kogutavate näitajate ehk haiglaravi patsientide ravil viibimise põhjuste võrdlust vanuse, soo, haigla liigi ja haigla paiknemise järgi. Lisaks on esitatud haigla aktiivravilt lahkunud patsientide jaotus patsiendi elukoha järgi.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Merike Rätsep Download

Aruanne annab ülevaate alkoholireklaamide märkamise kohta alaealiste sihtrühmas. Vaatluse all on 2016/2017. a telehooaja telemõõdiku uuringu andmed 4–17-aastaste seas vahemikus 1.09.2016–31.05.2017. Aruandes on välja toodud ka võrdlus 2010/201. a uuringu tulemustega.

Categories: Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine

2017 Tervise Arengu Instituut, Kantar Emor Download

Analüüsis vaadeldakse lähemalt tervishoiuteenuse osutajaid, nende paiknemist ning teenuseid õigusliku ja omandi vormi järgi lähtudes kehtivast tervishoiuteenuste korraldamise seadusest.

Categories: Tervisestatistika

2017 Marika Inno Download

Ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis.

Categories: Tervisestatistika, Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2017 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut Download

Categories: Tervise edendamine

2017 Katri Abel-Ollo, Karin Streimann Download

Analüüs uurib pahaloomuliste kasvajate võimalikke andmeallikaid ning hindab, milliseid andmeid saab kasutada valitud näitajate arvutamiseks ja millised arendused on vajalikud andmekvaliteedi tõstmiseks ning indikaatorite jälgimise süsteemi loomiseks.

Categories: Tervisestatistika, Vähk

2017 Natalja Eigo, Liisi Panov, Jane Idavain Download

Analüüs annab ülevaate ämmaemandate visiitide (vastuvõtud ja koduvisiidid) statistikast aastatel 2009–2016.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson Download

Page 1 of 27